หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

         เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก  โดยมีเป้าหมายสำคัญที่มุ่งเน้นและทุ่มเทกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้มีความทันสมัยได้มาตรฐาน  เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพอย่างแท้จริง เราให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มาใช้ในการผลิต การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิต รวมถึงการบริการที่รวดเร็ว  ตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา

           ในปัจจุบันทางบริษัทกำลังเพิ่มอัตราการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด รวมทั้งสามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร